ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KENTSEL DÖNÜŞÜM DAİRE BAŞKANLIĞI
> HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA
Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı Vizyon-Misyon

Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı olarak projelerimizde, zemin durumu ve üzerindeki sağlıksız yapılaşmadan kaynaklanan risklerden arındırılarak, alanda potansiyeli bulunan her türlü dinamiğin işlevsel olarak ortaya çıkarıldığı, altyapısı tamamlanmış, gerekli sosyal donatısı bulunan sağlıklı, güvenli yaşam alanı oluşturulmasına yönelik uygulama çalışmalarında, sürdürülebilirliğinin sağlanması, çıkabilecek sorunların minimize edilmesi ve kısa sürede hayata geçirilebilmesi amacıyla belirlenecek yol haritalarının elde edilmesi ile uygulama aşamasında yapılacak iş ve işlemlerin yürütülmesi temel vizyonumuzu oluşturmaktadır.

Tarihi mirasını ve dokusunu koruyarak, kentsel dönüşüm için modern ve estetik, halkın ihtiyaçlarına yönelik, kültürel ve sosyal değerleri yaşayarak yaşatan, daha yeşil, daha temiz ve sağlıklı yaşam alanları oluşturmak,  yüklendiğimiz misyonumuzdur.

 • Doğal alanlarında korunması kapsamında korunan alanlar ve denetimli dönüşüm alanlarındaki müdahale türlerinin Erzurum Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlenen alanlarda uygulanması.
 • Yerleşim alanlarına özgün doğal ve tarihi karakteristik dokunun koruma altına alınması.
 • Doğal alanların karakterlerinin sınıflandırılarak korunması, öncelikli koruma alanlarında yapılaşmaya izin verilmemesi.
 • Kentsel dönüşüm planlama süreçlerinde yerel halkın yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefi ile hareket edilmesinin sağlanması.
 • Enerji verimliliği, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm konularının hem kent hem de yapı ölçeğinde dönüşüm süreçlerinde göz önünde bulundurulması.
 • Halkın ihtiyaçlarını karşılayacak projeler için kâr amacı gütmeyen toplumsal grup ve oluşumların yerel yönetimler tarafından ekonomik ve sosyal yönden desteklenmesi ve bu sürece dâhil olunması.
 • Tarihi alanlar için koruma-kullanma dengesinin sağlanması kapsamında müdahale türlerinin Erzurum Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlenen alanlarda uygulanması.
 • Yerleşim alanlarına özgün doğal ve tarihi karakteristik dokunun koruma altına alınması.
 • Tarihi, özgün kimlik ve dokuya sahip alanların silueti bozacak yapılaşmanın engellenmesi.
 • Tarihi alanlarda koruma, yenileme ve yapılaşma kısıtlaması getirilecek müdahale alanlarındaki yapıların ekonomik açıdan değerlendirilirken koruma-kullanma dengesinin optimum düzeyde sağlanması.
 • 6306, 5393, 2863, 5366, sayılı kanunlar ile koruma ve kulanım dengesinin sağlanarak şehir yaşamına entegre edilmesi.
 • Korunan ve yenilenen yapılarda yeşil tasarım ilkelerinin uygulanması.
 • Kentsel Dönüşüm kapsamında kültürel ve tarihi değerlerin korunarak yaşatıldığı, tarihi ve yeni doku birlikteliğinin sağlandığı kent karakterinin oluşturulduğu bir Erzurum oluşturmak.
 • Afet ile mücadelenin bütün şehre yetebilecek ölçekte artırılması, afet öncesi ve sonrası kentsel yaşam kalitesi standartlarının arttığı bir Erzurum.
 • Afet riskli alanlar ile kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanlarında uygulanacak olan müdahale türlerinin, Erzurum Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlenen alanlarda uygulanması.
 • Afete karşı dirençli ve afetle mücadele kapasitesi yüksek yaşama koşullarının sağlanması.
 • Desantralize yapılacak ya da fonksiyonu korunacak sanayi alanlarına uygulanacak olan müdahale türlerinin Erzurum Kentsel Dönüşüm çalışmaları kapsamında belirlenen alanlarda uygulanması.
 • Kent içinde bulunan kirleticilik açısından risk oluşturan tesislerin desantralize yapılması.
 • Kent merkezinde bulunan karma arazi kullanımıyla desteklenecek olan sanayi alanlarındaki gerekli altyapının sağlanması ve kent içindeki çevre kirliliğinin etkilerinin önlenmesi.
 • Sanayi tesislerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılabilir nitelikte olması. Doğal sistemde geri kazanım sağlanması.
 • Kentsel dönüşüm planlama süreçlerinde yeni planlanan sanayi alanlarının çevresindeki konut alanlarının planlı olarak geliştirilmesi, işyeri-konut ilişkisi dengeli olarak sağlanırken mevcut yaşam standartlarının yükseltilmesi.
 • İşgücü ve sosyal kültürel olanakların sağlanması.
 • Düzensiz, imara aykırı, yasadışı gelişmiş alanların kentin diğer alanları ile sosyoekonomik ve mekânsal açıdan entegrasyonunu sağlamak.
 • Ulaşım kademelenmesi ile arazi kullanımı ve nüfus yoğunluğu dengesinin sağlanması.
 • Dönüşüm alanı büyüklüğü, kimliği ve dönüşüm sebebine göre alana özgü finans ve ekonomik modellerin geliştirilmesi.