ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

KÜTÜPHANELER
> Kütüphane Hakkında
Kütüphane Hakkında
VİZYON VE MİSYON

Misyonumuz

Bilgi hizmetlerini çağdaş gelişmeler doğrultusunda düzenleyip, kullanıcılarının bilgi gereksinimlerini karşılamaktır

Vizyonumuz

Çağdaş bilgi hizmetlerini en üst düzeyde sağlayan evrensel çapta bir kütüphane olmaktır.

Değerlerimiz:

Erzurum Büyük Şehir Belediyesinin değerlerine ilave olarak bilgi hizmetlerinin temel değerleri olan;
1. Düşünce özgürlüğüne saygı
Entelektüel mülkiyet haklarına saygı
Eğitim-öğretim ve araştırmayı destekleme

2. Üstün hizmet anlayışı
Kullanıcı gereksinimlerini ön plana alma
Kaynaklarımızın en üst düzeyde kullanımını sağlama
Kullanıcılarımıza ihtiyaç duydukları bilgileri doğru ve zamanında sağlama
Personelin sürekli gelişimini sağlama
İyi performansın hakkını verme.

3. Yaratıcılığa önem verme
Yaratıcılığı ve girişimciliği destek
Olumlu deneyimlerden yararlanma
Gerektiğinde risk alma
Kullanıcılarımızın değişen bilgi ihtiyaçlarını kestirme ve bunlara yönelik önlemleri alma
Sürekli eğitim
Esnek bir örgüt yapısı

4. Kullanıcılarımızın ve personelimizin huzuru
Kullanıcı ve personel için temiz, güvenli ve ergonomik koşullara uygun bir hizmet ortamı
Çalışanlara yönelik adaletli bir yönetim anlayışı