İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:22.10.2021

İmar Planına Esas Jeolojik-Jeoteknik Etüt raporuna istinaden Harput Mahallesinde Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait 5284 Ada 4 Parsel, 5284 Ada 3 Parsel, 5284 Ada 2 Parsel, 5284 Ada 1 Parsel ve Mülkiyeti Palandöken Belediyesine ait 5291 Ada 3 Parsel, 5291 Ada 2 Parsel, 5291 Ada 1 Parsel ve 12712 Ada 6 Parsel de 14.341 m² BL-6 Kat TAKS:0.40 KAKS:2.40 Konut+Ticaret Alanı, 7733m² Park alanı ve 12.345 m² genel otopark alanı olacak şekilde plan yapılmasına ilişkin İmar Plan Değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin TIklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Erzurum İli Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, 6287 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında BL-6 kat yaplışma koşulu ile konut alanı olarak görünmekte olup, sözkonusu alana “mevcut yapılaşması BL-6 kat konut olarak tamamlanan 6287 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın güneyinde a ve b blok arasına (14.72*16.20) metre ölçülerde tek katlı ticaret alanı yapılabilir” şeklinde plan notu eklenmesini içeren imar değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Erzurum İli Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, 6277 ada 1 numaralı parsel üzerinde kayıtlı taşınmaz mevcut imar planlarında E:2.50 Y ençok: 6.50 n yapılaşma koşulu ile ticaret alanı olarak görünmekte olup söz konusu  alanın E:2.50 Y ençok: 9.50 m yapılaşma koşulu ile ticaret alanı olarak düzenlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Aziziye İlçe Belediyesinin  21.05.2021 tarih ve 85 numaralı Meclis Kararıyla kabul edilen Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Yarımca Mahallesi 6394 ada 1 numaralı parselin güneyinde yer alan park alanına bitişik planlanan cami alanının güneydoğusunda  başka bir cami alanın yer alması  sebebiyle  kuzey batısında yer alan park alanının bitişiğine taşınmasını içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, İspir İlçesi, Karşıyaka  Mahallesi 254, 255, 286, 287 adalarının bulunduğu alanda kuzeydoğu yönünde yer alan 7 metrelik yol ile güneydoğusunda yer alan 7 metrelik yolların kaldırılıp mevcut yapılaşmaya uygun kuzeybatı-güneydoğu yönünde 7 metrelik yeni  yolun işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, İspir İlçesi, Yukarı  Mahallesi Ayrık Nizam ve Blok Nizam  2 katlı konut alanlarının 4 kat olarak düzenlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 Erzurum İli, Tekman İlçesi Vatan Mahallesi 140 ada 1, 14, 32, 33, 37, 38 numaralı parseller mevcut imar planında Ayrık Nizam 3 Kat ve Ön Bahçe Mesafesi 5 m, Yan Bahçe Mesafesi 3 m ve TAKS:0.30, KAKS:0.90 yapılaşma koşulu ile meskun Konut Alanı olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazın aynı yapılaşma koşulları ile Ticaret + Konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Pazaryolu İlçesi, Süleymanbağı  Mahalle  298  ada 30 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz üzerindeki yol düzenlenmesini  içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Erzurum İli, Karaçoban İlçesi 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonu ve I. Etap 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunun askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yakutiye İlçesi, Kuloğlu Mahallesi, 861 ada, 50 ve 56 parsellere yönelik hazırlanan, OK4 Ticaret Alanında Bitişik Nizam 6 Kat (B6) yapılaşma koşullu Ticaret Alanına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği 29.09.2020 tarih ve 4309 sayılı Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararı ile uygun görülmemiş olup 10.11.2020 tarih ve 731 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile mevcut halinin devamına karar verilmiştir. 10.11.2020 tarih ve 731 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı 04.01.2021 tarihinde Yakutiye Belediyesi tarafından askıya çıkarılmış ve  Türk Kızılay Derneği Erzurum Şube Başkanlığı  14.01.2021 tarih ve 8772 sayılı yazısı ile itiraz ederek yeniden değerlendirilmesini talep etmiştir. Yakutiye Belediye Meclisi söz konu plan değişikliğini yeniden görüşerek "861 ada 50-56 nolu parseller ile birlikte ada bütünün kadastral durum dikkate alınarak 25 metrelik yola bakan cephenin OK-4 T1 ve güneyindeki 7 metrelik yolun  düzenlenerek bu yoldan cephe alan 50 ve 56 nolu parsellerin B-6 Kat T1 yapılaşma koşullu olarak imar planına işlenmesine" karar vermiştir. Yakutiye  Belediyesi  08.02.2021 tarih ve 1104 sayılı yazısı ile itirazın değerlendirilmesi için  Büyükşehir Belediyemize göndermiştir. Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi 10.03.2021 tarih ve 154 sayılı Kararı ile söz konusun itirazın koruma amaçlı imar planı sınırları içerisinde kalması nedeniyle Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna gönderilmesine karar vermiştir. İlgi yazı ile Türk Kızılay Derneği Erzurum Şube Başkanlığı Yakutiye İlçesi Kuloğlu Mahallesi 861 ada 50 ve 56 parsellere yönelik hazırlanan OK4 Ticaret Alanında Bitişik Nizam 6 Kat (B6) yapılaşma koşullu Ticaret Alanına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliğinin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.03.2021 tarih ve 4597 Kararı ile uygun görüldüğü belirterek Büyükşehir Belediye Meclisi'nde görüşülmesini talep etmiştir. Söz konusu koruma amaçlı imar planı değişikliğinin komisyonumuzca söz konusu alanda yapılan çalışma kamu yararına yapılıyor olması sebebiyle Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 06.03.2021 Tarih ve 4597 Sayılı Kararı doğrultusunda bahse konu imar planı ve plan notlarının kabulü kararının askıya çıkarılması.

Meclis Kararı İçin Tıklayınz.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 Erzurum İli Palandöken İlçesi, Solakzade Mahallesi 1427 Ada, 8 Parsel de kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planlarımızda E: 1.50 Y ençok: 18.50 m yapılaşma koşulu ile İdari Hizmet Alanı olarak görünmekte olup söz konusu 1427 ada 8 numaralı parselin kuzey cephesinde tek kat Ticaret Alanı ve güney cephesinde 6 Kat kitle işlemeli Konut Alanı planının askıya çıkarılması

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınz.

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.