İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:20.11.2021

Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 10.06.2014 tarih ve 119 sayılı kararı ile kabul edilen: Yakutiye İlçesi Alipaşa Mahallesi, kadastronun 320 Ada 41 nolu parselde kayıtlı taşınmazın h=12 metreden h=15 metreye çıkarılmasını içeren imar planı değişikliğinin planlara işlenmesini konusu planlara sehven yazıldığı ve sehven işlenmiş olan planın düzeltilmesi için kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2021 Tarih ve 88 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Osman Bektaş Mahallesi 13625 ve 13626 ada 1 numaralı parsel park alanı, 13627 ada 1 numaralı parsel ise meri imar planlarda çocuk bahçesi olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazların Ayrık Nizam:2 Kat Taks:0,20 Kaks:0,50 yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak imar planlarına işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin mevcut halinin devamı yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Oltu İlçe Belediye Meclisinin 05.03.2019 Tarih ve 82 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Oltu İlçesi, Gökçedere Mahallesi, 616 ada 84 nolu parselde kayıtlı taşınmazın A-5 kat TAKS= 0.30 KAKS= 1.50 konut+ticaret alanı olarak işlenmesini içeren ilave imar planında parselin ana yola bakan kısmında 5 metrelik otopark cebi düzenlenmesi, otopark cebinden sonra parselden 5 metre çekme mesafesi bırakılması, parselin batısından ve

güneyinden yeşil alan ihdası yapılması, yollardan 5 metre yanlarden ve arkadan 3 metre çekme mesafesi bırakılmak kaydıyla tadilen kabulüne yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Aşkale İlçe Belediye Meclisinin 03.08.2021 tarih ve 52 sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli Aşkale İlçesi Bahçelievler Mahallesi ada kenar düzeltmesi plan tadilatının; ada kenar çizgisinin düz çekilmesi ve yolların düzenlenmesi kaydıyla tadilen kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Aşkale İlçe Belediye Meclisinin 01.07.2021 Tarih ve 47 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Aşkale İlçesi Çevre Yolu Projesinin İmar planlarına işlenmesi hususu, mevcut güzergahın uzatılması, kalker istihraç alanının kenarından geçmesi ve bu alanda patlatmalar yapılıyor olması nedeniyle alternatif yol güzergahı belirlenip teklif edilmesi için Karayolları 12. Bölge Müdürlüğüne iadesi yönünde tadilen kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2021 Tarih ve 58 Sayılı Kararıyla kabul edilenErzurum İli, Pasinler İlçesi, Kurtuluş Mahallesi, 1207 ada 3 ve 5 nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında Emsal= 0.40 Yençok= 6.50 yapılaşma koşulu ile Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak görülen taşınmazların, A-6 kat TAKS= 0,30 KAKS= 1.80 yapılaşma koşulu ile Konut+Ticaret Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin Revizyon İmar Planlarında değerlendirilmek üzere mevcut halinin devamı yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 01.09.2021 Tarih ve 59 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 380 ada 3 ve 21 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar meri imar planlarında İ=4 kat TAKS= 0.40 KAKS= 1.60 yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanın B-6 konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin parsel bazında yapıldığı ve Değer Artış Payı Yönetmeliğine uygun olmadığı için mevcut halinin devamı yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 09.01.2021 Tarih ve 60 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kasımpaşa Mahallesi, 568 ada 3 nolu parselde kayıtlı mer imar planlarında Emsal= 1.00 Yençok= 18.50 m. yapılaşma koşulu ile Konut Alanı olarak görülen taşınmazın, plan değişikliği sonrası ortaya çıkacak olan yoğunluk artışından dolayı eş değer yeşil alanın 568 ada 3 numaralı parselin kuzeyinde ve kuzeybatısında bulunan kadastro boşluklarında verilmesi ve alanın kuzeybatısında bulunan otopark alanının park

alanına çevrilmesi sonucunda eş değer otopark alanının yine mülkiyeti Pasinler Belediyesine ait olan Paşabey Mahallesi 578 ada 53 numaralı parselde imar planlarında tanımsız alan olarak görünen alanda karşılanarak, Emsal= 2.40 Yençok= 18.50 m. yapılaşma koşulu ile Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin Revizyon İmar Planlarında değerlendirilmek üzere mevcut halinin devamı yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 09.01.2021 Tarih ve 63 Sayılı Kararı ile kabul edilen Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Paşabey Mahallesi, 478 ada 5 ve 6 nolu parselde kayıtlı taşınmazlar meri imar planlarında Dini Tesisi Alanı, Park Alanı ve A-3 kat TAKS= 0.40 KAKS= 1.20 yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak görünmekte olup, Dini Tesis Alanı ve Park Alanın bir kısmının kaldırılarak A-5 kat TAKS= 0,40 KAKS= 2.00 yapılaşma koşulu ile konut alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin Revizyon İmar Planlarında değerlendirilmek üzere mevcut halinin devamı yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

Horasan İlçe Belediye Meclisinin 10.09.2021 Tarih ve 89 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli Horasan İlçesi, Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi, 268 ada 174 nolu parselde kayıtlı taşınmazda Hayvancılık Tesisi Alanının büyütülmesi ve yeşil alanın Belediye Hizmet Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin Revizyon imar Planlarında değerlendirilmek üzere mevcut halinin devamı yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Köşk Mahallesi, 192 ada, 496 parselde yer alan mülkiyeti Büyükşehir Belediyemize ait taşınmaz üzerine yapılması planlanan Taziye Evine yönelik hazırlanan ve Park alanının bir kısmının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliği, söz konusu parselde korunması gerekli kültür varlığı şerhi olması nedeni ile 13.07.2021 tarih ve 473 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görüş için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na havale edilmiştir. İmar planı değişikliği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda görüşülmüş olup alınan 29.09.2021 tarih ve 4820 sayılı Kurul Kararı ile "..., mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait alanda park alanının bir kısmının sosyal tesis alanına dönüştürülmesine yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin yapılması düşünülen alanın Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.09.2021 tarih ve 4819 sayılı Kararı ile yeniden belirlenen Namazgahın koruma alanı dışında kaldığından söz konusu imar planı değişikliğine yönelik Kurulumuzca yapılacak bir işlem olmadığına ve meri imar planında kaldırımda kalan Namazgahın park alanına alınacak şekilde yeni bir imar planı değişikliğinin hazırlanarak Kurulumuza iletilmesine karar verildi." şeklinde karar alınmıştır. 29.09.2021 tarih ve 4820 sayılı Kurul Kararı'na istinaden; 192 ada 496 parsele yönelik hazırlanan ve Koruma Kurulu yetki sınırları dışında olan, Park alanının bir kısmının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7. maddesine istinaden meclisçe görüşülerek bir karara bağlanması ile Köşk Mahallesi, 192 ada 491 parselde yer alan Namazgahın park alanı içerisine alınmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin uygun görüş için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na havale edilmesini hususunun

 

a-) 192 ada 496 parsele yönelik hazırlanan ve Koruma Kurulu yetki sınırları dışında olan, Park alanının bir kısmının Sosyal ve Kültürel Tesis Alanına olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin kabulüne karar verilmiştir

b-) Köşk Mahallesi, 192 ada 491 parselde yer alan Namazgahın park alanı içerisine alınmasına yönelik hazırlanan imar planı değişikliğinin uygun görüş için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na havale edilmesi yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi Soğukçermik Mahallesi 7425 ada 2 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz meri imar planlarında Sosyal Tesis Alanı olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazın yeni yapılan Hilal Kent Parkı ve Kültür Merkezinin kuzey doğusuna taşınması, planda Sosyal Tesis Alanı olarak işlenmiş taşınmazın Park Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Topçuoğlu Mahallesinde yer alan Gürcükapı Cami ve Çevresi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanına yönelik hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.09.2021 tarih ve 4799 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup söz konusu imar planı değişikliğinin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun Kararına uygun olarak kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Em􀵴nkurbu Mahalles􀵴nde yer alan F􀵴rdevsoğlu Kışlası'nın (Topçu Kışlası) çevres􀵴ne yönel􀵴k hazırlanan 1/5000 nazım imar planı ve 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişiklikleri Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 29.09.2021 tarih ve 4800 sayılı Kararı ile uygun görülmüş olup söz konusu imar planı değişikliğinin Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun Kararına uygun olarak kabul edilmesi yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

Kombina Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde yapılan imar planı değişikliğinin, talebin Erzurum Büyükşehir Belediyesinden gelmesi ve Kamu Yararı içeriyor olması nedeniyle kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

Pazaryolu İlçe Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 31 sayılı Kararı ile kabul edilen; Erzurum İli, Pazaryolu İlçesi, Merkez Mahallesi, 106 ada 15 nolu parselden geçen 7 metrelik yolun kaldırılmasını içeren imar planı değişikliğinin Mekansal Planları Yapım Yönetmeliğinde belirtilen “İmar planı değişikliği ile taşıt geri dönüş kurbu olmayan çıkmaz yol ihdas edilemez” maddesi gereği diğer 7 metrelik yolunda kaldırılması şeklinde tadilen kabul edilmesi yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

Yakutiye İlçesi, Abdurrahmanağa Mahallesi, 11457 ada 3, 4, 5 ve 6 nolu parsellerde kayıtlı Kentsel Dönüşüm ve Gel􀵴ş􀵴m Alanına 􀵴sabet eden alanda yapılan Uygulama İmar Plan değişikliğinin talebin Jandarma Genel Komutanlığından gelmiş olması, güvenliği sağlamak amacıyla diğer mülkiyetlerle arasından yol geçirmesi ve kamu yararı içeriyor olması nedeniye kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi, 12709 Ada 1 nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak görülen taşınmazın Sanayi Alanı olarak işlenmesini içeren Nazım imar plan değişikliğinin kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

Aşkale İlçe Belediye Meclisinin 01.10.2021 tarih ve 71 sayılı Kararı ile kabul edilen; Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 17.08.2021 tarih ve 521 tarihli Kararı ile kabul edilen Erzurum ili Aşkale İlçesi, Emek Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanı olarak ilan edilen bölgede E= 1.50 Yençok= 18.50 Konut Alanı ve alanın kuzeyindeki Ağaçlandırılacak Alanında Park Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğine yapılan itirazda talep edilen 3.60 emsalin 2.40 olması kaydıyla tadilen kabulüne yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

 

Tekman İlçesi, İsmetpaşa Mahallesi 107 ada 17 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait Askeri Alanın düzenlenmesi, Park ve Belediye Hizmet alanını artırıp parseli daha düzenli hale getirmesi ve güvenliğin sağlanmasını amaçlayan imar plan değişikliğinin kabulü kabulüne yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

 

Yakutiye İlçesi, Alipaşa Mahallesi 12873 ada 1 ve 3 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlara ait mevcut kitlenin düzenlenmesini içeren imar plan değişikliğinin talebin Erzurum Büyükşehir Belediyesinden gelmesi ve Kamu Yararı içeriyor olması nedeniyle kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

 

 

Palandöken İlçesi, 1427 ada 8 numaralı parselde kayıtlı idare hizmet alanının kitle işlemeli Ticaret Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin, 15.09.2021 tarih ve 615 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş olup, çekme mesafelerinin düzenlenmesini içeren talebin Toplu Konut İdaresi Başkanlığından gelmesi ve Kamu Yararı içeriyor olması nedeniyle kabulü yönünde alınan kararın 1 ay süreyle Belediyemiz İnternet Sitesinde ilan edilmesi.

 

Meclis Kararı İçin Tıklayınız.

 

Görsellere Ulaşmak İçin Tıklayınız.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.