İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:06.07.2022

    09/08/2016 tarih ve 402 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararıyla kabul edilen Şükrü Paşa Mahallesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı imar planı plan notlarından 34. Maddenin kaldırılmasına ve yine aynı bölgede 08/06/2018 tarih 284 sayılı Büyükşehir Belediyesi Meclis kararıyla alınan “Şükrüpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı içerisinde kalan bu imar adasında 1000 m2 alandan küçük parseller üretilemez.” plan notunun değiştirilerek 1000 m2 yerine, 800 m2 olacak şekilde plan notunun revize edilmesinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Erzurum Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığının ilgi yazıdaki talebi üzerine Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Ertuğrul Gazi Mahallesi 185 ada 142 parsel ve 185 ada 3 parsele cephesi olan 8 metrelik yolun tamamını 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında park alanı olarak görülen yere eklenerek plan revizyonu yapılması hususunun 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununa istinaden meclisçe görüşülerek bir karara bağlanmasının askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

     Erzurum İli Palandöken İlçesi, Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi, 6282 Ada, 3 numaralı parselde kayıtlı bulunan taşınmaz onaylı imar planlarında Emsal: 2.00, Y ençok: 5 Kat yapılaşma koşulu ile Özel Eğitim Tesis Alanı olarak görünmekte olup söz konusu taşınmazın aynı yapılaşma koşullarıyla Temel Eğitim Alanına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Erzurum İli Aziziye İlçesi, Halilkaya Mahallesinde 7269 Sayılı yasa kapsamında hak sahibi olan ailelere kalıcı konutlar yapılması için hazırlanan imar planının askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Aşkale ilçesi Topalçavuş Mahallesi 102 ada 8, 9 numaralı parsel de kayıtlı Konutdışı Kentsel çalışma alanının Sanayi Alanı olarak işlenmesini içeren ait imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Paşabey Mahallesi 483 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın isabet ettiği alanda Park Alanının batı yönünde kaydırılarak Taks:0.40 Kaks: 0.40 Bl-6 kat Konut Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Alvar Mahallesi 0 ada 2018 nolu parselde kayıtlı Emsal: 1.00 Yençok 9.50 m. Depolama Alanı olarak görülen taşınmazın Güneş Enerji Santrali Alanı olarak işlenmesi ve “Planlama Alanında 10.000 m2’nin altında parsel oluşturulamaz” şeklinde Plan Notunun eklenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Erzurum İli, Tortum İlçesi, Kaledibi Mahallesi 141 ada 2 nolu parselde kayıtlı Yurt Alanı olarak görülen taşınmazın Açık Spor Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Yukarı Kayabaşı Mahallesi, 3 ada 19 nolu parselde kayıtlı taşınmazın isabet ettiği alanın kuzeyinde bulunan 7 metrelik yolun 5 metre olarak işlenmesi ve adayı bölecek şekilde 7 metrelik yol işlenmesini içeren imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Şenkaya ilçesi Yukarı Mahallesi 54 ada 3 numaralı parselde kayıtlı  Belediye Hizmet Alanının Resmi Kurum Alanı olarak  işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Gar Sahası Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı yönelik hazırlanan imar planları ve plan notları, alanda yer alan tescilli kültür varlıklarının koruma sınırlarını da kapsadığından 18.05.2022 tarih ve 307 sayılı Büyükşehir Belediye Meclis Kararı ile uygun görüş için Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na havale edilmiştir. Söz konusu imar planları ve plan notları Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nda görüşülmüş olup koruma sınırları içerisinde kalan alanların imar planları  30.05.2022 tarih ve 5244 sayılı Kurul Kararı ile uygun bulunmuştur. Gar Sahası Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına yönelik hazırlanan imar planları ve plan notlarının koruma kurulu tarafından uygun görülen kısmının görüşülmesi ve koruma sınırları dışında kalan alanlara yönelik hazırlanan imar planlarının askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Palandöken İlçesi, Maksutefendi Mahallesi 712 ada 6 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın bulunduğu alana yönelik hazırlanan 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait olan Erzurum İli, Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 0 ada 1224 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planlarında Tarımsal Niteliği Koruncak alanda kalmakta olup söz konusu alanın Tarımsal Niteliği Korunacak alan olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planının  askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Karaçoban İlçesi Burnaz Mahallesi 126 ada 24 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın E:1.00 Yençok:3.50 yapılaşma koşulu ile Yenilebilir Enerji Kaynağına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Aşkale İlçesi Yeni Mahallesi 254 ada 6 numaralı parselin doğusuna 7 metrelik park alanı işlenmesi ve 254 numaralı adanın güneyinde ve batısında  bulunan 10 metrelik yolun kadastroya göre güneye  ve batıya kaydırılmasını içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Aşkale İlçesi İstasyon  Mahallesi 106 ada 24 numaralı parselin toplu konut alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

    Mülkiyeti Belediyemize ait Abdurrahman Gazi Türbe Yolu Emniyet Binası karşısında bulunan alana baz istasyonu ve alt yapı tesisi kurulması için söz konusu alana dair yapılan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.