SOSYAL HİZMETLER

 

Sevgili Hemşerilerim;

Kazancınızın bereketli olması temennisiyle sözlerime başlamak istiyorum.

Malumlarınız olduğu üzere toplumu oluşturan bireylerin her biri aynı imkan ve olanaklara sahip değildir. Aynı toplum içerisinde hastalık sebebiyle çalışamayan, gelir sahibi olamayan, engelli, yetim, öksüz, alt gelir grubuna sahip insanlar da bulunabilmektedir. Kültürümüzün, dinimizin bir vecibesi olarak toplumumuzda bu tür ihtiyaç sahibi insanlara yardım eli uzanır, acılar dindirilmeye, ihtiyaçlar giderilmeye gayret edilir.

Sosyal devlet ilkesiyle devletimiz de gelir sahibi olmayan bu tür ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için çeşitli yardım mekanizmalarını işletmektedir.

Erzurum’da ikamet eden ve yukarıda saydığımız gerekçelerle alt gelir grubunu oluşturan bireylerin ihtiyaçlarının bir nebze de olsa karşılanabilmesi için Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak “Hayır Çarşısı” projesini hayata geçirmiş durumdayız. Sizlerin destekleriyle kullanılır durumda olan, sezon sonu, serisi bitmiş, kullanma imkanı olan eşyaların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını hedefliyoruz. Projemiz aynı zamanda kullanılabilir durumdaki ikinci el eşyalarımızın da gerekli bakımının yapılarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasını da ihtiva etmektedir.

Projemizden istifade eden insanlar kendilerine bu imkanın sağlanmasına katkı sağlayan kişilere müteşekkir olmakta, çocuklarının eğitimlerine daha fazla kaynak ayırabilmekte ve projemiz sayesinde gelir farklılığının oluşturduğu sosyal sorunların önüne geçilmektedir.

Siz değerli kardeşimizin de oluşturduğumuz bu hayır çarşısına imkanı ölçüsünde katkı sağlamasını bekliyor, kazancınızın hayırlı, ömrünüzün bereketli olması dileklerimle katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

 

 

 

 

MİSYONUMUZ

Büyükşehir Belediyesinin yoksula uzanan “şefkat” ve “yardım” eli olmak.

Şehrin ve şehirlinin yaşam kalitesini yükseltmek.

Yerinde yönetim ilkesi doğrultusunda; eğitim, sosyal hizmetler gibi alanlarda halkın sivil toplum, kurum ve kuruluşların katılımıyla sorunların öncelik sırasına göre sıralanarak etkili, zamanında ve takım ruhuyla çözümler üretmek.

Kaynaklarını verimli kullanarak hedef odaklı proje üreten, kurumsallaşmış, dünya standartlarında hizmet veren bir belediye anlayışı ortaya koymak.

Erzurum ve Erzurum,lunun ortak medeni ihtiyaçlarını karşılamak üzere; sosyal hizmetlerin toplumun her kesimi için erişilebilir şekilde yerinden yönetim anlayışıyla; planlı, programlı, etkili, verimli, eşgüdümlü, kaliteli ve yüksek standartlarda değişen şartlara göre manevra kabiliyetine sahip bir yapılanma içerisinde paydaşlarla koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.

 

VİZYONUMUZ

Erzurum daki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşabilen bir “ umut merkezi” olmak.

Kadının sosyal ve kültürel hayat içindeki yerini sağlamlaştırmak ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak.

Kadın ve aile hakkında sosyolojik araştırmalar yapmak ve kadınlarımızın şehirle uyumunu sağlamak.

Kadınlarla ilgili hakların tarihsel gelişimini de bir araya getirerek ilgililerin dikkatine sunmak.

Erzurumda zor şartlarda yaşam mücadelesi veren insanımızın; beklentileri ve uyum sorunlarıyla ilgili çözüm üretmek maksadıyla projeler yapmak ve hayata geçirmek.

Eğitim Yardımı sağlayarak, imkânlar doğrultusunda üniversite öğrencilerini geleceğe hazırlamak.

Gençlere ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek; bu amaçla da meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak.

 

DEĞERLERİMİZ

Fedakârlık

Gönülden hizmet

Emanet

Hizmet

Dayanışma ve ekip ruhu

Şeffaflık

Katılımcılık

 

İLKELERİMİZ

Yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gayret sarf etmek ve kırmadan, incitmeden, zamanında ulaştırmak.

Kadınların ailenin, ailenin de toplumun vazgeçilmez yapı taşları olduğunu göz önünde bulundurmak.

İhtiyaç sahibi kadınların, çocukların, ailelerin sosyal ve sosyo - ekonomik şartlarına dikkat çekmek.

Sürekli gelişim için katılımcı olmak.

Bireysel sorumluluk anlayışı ile ekip ruhu çerçevesinde çalışmak.

FAALİYETLERİMİZ

Sosyal Yoksullukları Tespit edilen Ailelerimize

a)Ekmek Yardımı

b)Gıda Yardımı (Alışveriş Kuponu)

c)Eğitim Yardımı (Öğrencilerimize Sosyal Yardım)

 

 

 

 

HAYIR ÇARŞISI

FAALİYETLERİ

Birimimize başvuru yapan vatandaşların incelemeleri tamamlandıktan sonra vatandaşa; giyim ve bir evin tüm kullanabileceği eşyaları temin ediyoruz.

 

 

 

EVLENDİRME MEMURLUĞU

FAALİYETLERİ

Memurluğumuza başvuru yapan çiftlerin nikahları kıyılmaktadır.

?

 

 

?

 

 

?

Resimler & Fotoğraflar