ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
ETKİNLİKLER
TARIM ORMAN VE ARAZİ KULLANIMI ÇALIŞTAYI

TARIM ORMAN VE ARAZİ KULLANIMI ÇALIŞTAYI

Başlangıç Tarihi
8.01.2020 00:00:00
Bitiş Tarihi
8.01.2020 00:00:00

“Erzurum İklim Eylem Planı” hazırlıkları kapsamında Tarım, Orman ve Arazi Kullanımı Çalıştayı gerçekleştirildi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda yapılan çalıştaya kamu kurumlarından yöneticiler, konunun uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve öğrenciler katılırken, çalıştayda iklim değişikliğine ve sürdürülebilir kaynak yönetimine vurgu yapıldı. Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından koordine edilen, Erzurum Valiliği,  Atatürk Üniversitesi ve TEMA İl Temsilciliği paydaşlığında “Erzurum İklim Eylem Planını Hazırlıyor” başlığıyla yürütülen çalışmalarda bir etap daha geride kaldı. Geçtiğimiz yılın ekim ayında gerçekleştirilen Mevcut Analiz Çatıştayı kapsamında Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde bir araya gelen konunun uzmanları, “Tarım, Orman ve Arazi Kullanımı Çalıştayı”nı da tamamladı.

 

TARIMSAL ÜRETİMDE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK ESASI

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Kılıç’ın başkanlık ettiği çalıştayda, tarım ve gıda başlığı altında, yetersiz beslenme sonucu iklim değişikliği, tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ve doğal kaynakların korunması gibi konular ele alındı. Türkiye’de iklim koşulları ile yağış rejimindeki görülen değişikliklerle kentleşme ve sanayileşme gibi tarım dışı sektörlerin arazi talebini artıran faktörler olduğuna vurgu yapılan çalıştayda, tarım, orman, çayır ve mera alanlarının korunma ve kullanma dengesinin önemi de vurgulandı. Birçok başlığın ele alındığı çalıştayda, uluslararası ve ulusal hukuk normlarına uygun olarak Türkiye’de yürürlüğe konulmuş tarım, orman ve arazi kullanımı ile kentsel ve kırsal arazi kullanımına ait bütün kanunların gerekçelerinde iklim değişikliğine ve sürdürülebilir kaynak yönetimine atıflarda bulunuldu.

 

BİR SONRAKİ ÇALIŞTAY ATIK YÖNETİMİ

Yaşanabilir mekânlar ve sürdürülebilir çevre başlığı altında, imar ve planlama sisteminin yapısal ve işlevsel sorunlarını çözecek yeni şehircilik mevzuatına ihtiyaç bulunduğunun ifade edildiği çalıştayda, kentsel dönüşümde afet riski taşıyan alanların çevre boyutu düşünülerek yenileneceği, konutlarda enerji verimliliğinin artırılması, su havzalarındaki yapılaşmalar ve katı ve sıvı atıkların depolanma ve işlenmesine bağlı kaynak kullanımları detaylı olarak anlatıldı. Katılımcılık ve sahiplenme aşamalarından oluşacak ve alt çalıştay başlıklarında incelenecek konulardan sonra bir sonraki çalıştayın konusu ise, Atık ve Atık Yönetimi olarak belirlendi. Bir sonraki çalıştayla ilgili olarak Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada ise, “Çalıştayın içeriğine katkı sunacak konu uzmanları, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri ve öğrencilerden katılımlarını bekliyor, çalışmanın ülkemize, ilimize ve insanlığa faydalı olmasını diliyoruz” denildi.

Fotoğraflar
Videolar