ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRE BAŞKANLIĞI
> Hakkımızda

MİSYON

Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde Daire Başkanlığımıza tevdi edilen görevler çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak; çevrenin korunması, geliştirilmesi, çevre kirliliğinin önlenmesi için, çağdaş, şeffaf, eşit ve katılımcı bir anlayış ile hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmaktır.

VİZYON

İnsana, çevreye ve doğaya saygı anlayışıyla yaşam kalitesini arttırmak için temiz çevre ve temiz kent oluşturmak.