ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI
> HAKKIMIZDA
HAKKIMIZDA
Vizyon Ve Misyonumuz

VİZYONUMUZ:

  •  Erzurum ilindeki tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşabilen bir umut merkezi olmak.
  •   Erzurum’da zor şartlarda yaşam mücadelesi veren insanımızın; beklentileri ve kaliteli yaşam şartlarına yaklaştırabilmek için çözüm üretmek maksadıyla projeler yapmak ve hayata geçirmek.
  •  Eğitim Yardımı sağlayarak, imkânlar doğrultusunda Erzurumlu Üniversite öğrencilerini geleceğe hazırlamak.
  •  Yardımları gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için gayret sarf etmek, yardımları hızlı bir şekilde zamanında ulaştırmak.
  •  Toplumun bütün kesimlerinden Erzurum ’da yaşayan insanların yaşam kalitesini yükseltmek, Şehrimizi yaşanılabilir bir hale getirmek.

MİSYONUMUZ:

  •  Büyükşehir Belediyesinin yoksula uzanan “şefkat”  ve “yardım” eli olmak.
  •  Şehrin ve şehirlinin yaşam kalitesini yükseltmek.
  •   Yerinde yönetim ilkesi doğrultusunda; eğitim, sosyal hizmetler gibi alanlarda halkın sivil toplum, kurum ve kuruluşların katılımıyla sorunların öncelik sırasına göre sıralanarak etkili, zamanında ve takım ruhuyla çözümler üretmek.
  •  Kaynaklarını verimli kullanarak hedef odaklı proje üreten, kurumsallaşmış, dünya standartlarında hizmet veren bir belediye anlayışı ortaya koymak.
  •   Erzurum ve Erzurumlunun ortak maddi ve manevi ihtiyaçlarını karşılamak üzere;  sosyal hizmetlerin toplumun her kesimi için erişilebilir bir şekilde hakkaniyetli yönetim anlayışıyla; planlı, programlı, etkili, verimli, eşgüdümlü, kaliteli ve yüksek standartlarda değişen şartlara göre manevra kabiliyetine sahip bir yapılanma içerisinde paydaşlarla koordineli olarak yürütülmesini sağlamak.