ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
> BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
ELEKTRONİK VE İLETİŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 

ELEKTRONİK VE İLETİŞİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

 (Gökhan GÜLTEKİN) 

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

 

SORUMLULUK

Daire Başkanına karşı 1. dereceden sorumludur.

 

GÖREVİN KAPSAMI

Belediye bünyesinde yürütülen Elektronik ve İletişim teknolojileri işlemlerini yapmak, yürütmek ve koordinasyonunu sağlamak.

 

GÖREVİN İÇERİĞİ

 

 • Daire Başkanı tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bağlı personele görev, yetki ve sorumlulukları ile ilgili konularda emir ve talimatlar vermek,
 • Görev alanı ile ilgili bilimsel çalışmaları takip etmek, uygulanabilir gelişmeleri Daire Başkanına bildirmek,
 • Müdürlüğü ile ilgili arşiv çalışmalarını ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütmek,
 • Personelin yıllık izinlerini düzenlemek ve Daire Başkanının onayına sunmak,
 • Müdürlüğü ile ilgili bilgi edinme başvurularını cevaplamak ve takibini yapmak,
 • Çalıştırılan personelin takip ve kontrollerinin yapılarak puantajlarını hazırlamak,
 • Telefon santralleri, IP, sayısal telefon sistemleri ve benzer iletişim ve ağ sistemlerini kurmak, işletmek, bakım ve onarımını yapmak, yaptırmak,
 • Belediyemiz birimlerinin elektronik ve haberleşme sistem, cihaz (telefon, telsiz vb…) ve hizmet alımları ile ilgili talep ve ihtiyaç analizi ile gerekli çalışmaların yapılarak birimlere teknik destek sağlanması,
 • Telsiz sisteminin ilave ihtiyaçlara ve teknolojik yeniliklere cevap verecek şekilde genişletilmesi, bakım ve onarımının yapılması ve işler halde tutulması, Belediyemiz telsiz role istasyonunun bakım ve onarımını yaptırmak,
 • Yazışmaları yürürlükteki kurallara uygun olarak yerine getirerek, yetkililerce imzalanmasını müteakip ilgili birimlere ulaştırmak,
 • Müdürlüğün mal ve hizmet taleplerini, takiplerini ve ödeme emri işlemlerini yapmak,
 • İhtiyaç duyulan kırtasiye, büro malzemeleri ve eşyanın temini tevzii işini yapmak,
 • İlgili birimlerle işbirliği içinde ihale ve satın alma taleplerini hazırlamak ve işlemlerini yürütmek,
 • Müdürlüğün yıllık bütçesini hazırlamak,
 • Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ihalelere ait teknik şartnameleri hazırlamak ve komisyonların kurulmasında yer almak,
 • Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak,
 • Başkan , Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcıları tarafında verilen konusu ile diğer işleri yapmak

SANTRAL PERSONELİ

 (Bülent ALKAN, A.Muhsin OLGUN (2 Adet Kadrolu İşçi), Serdar KUNDEN, Cemil ÇIRAKCI (3 Adet Hizmet Alımı))

SORUMLULUK

Şube Müdürlerine karşı 1. dereceden sorumludur.

 

GÖREVİN KAPSAMI

Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen Santral hizmetlerini ve iletişimi sağlamak, 

 

GÖREVİN İÇERİĞİ

 • Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bütün çalışmaları mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,
 • Belediye içi ve kurum dışı haberleşmeyi düzenli bir şekilde sağlamak,
 • Belediye dışından arayanlara kuruma yakışır şekilde cevap vermek,
 • Telsiz anonslarının merkezden koordinasyonunu sağlamak,
 • Santralin bakım, onarım ve temizliğini düzenli olarak yapmak,
 • Arıza meydana geldiğinde ilgili Şube Müdürüne ve diğer ilgililere bilgi vermek ve arızanın giderilmesini sağlamak,
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 • Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak.

 

ÇAĞRI MERKEZİ PERSONELİ

SORUMLULUK

Şube Müdürlerine karşı 1. dereceden sorumludur.

 

GÖREVİN KAPSAMI

Daire Başkanlığı bünyesinde yürütülen 4441625 nolu telefona gelen çağrıları almak ve ilgili birimlere yönlendirmek, 

 

GÖREVİN İÇERİĞİ

 • Daire Başkanı ve Şube Müdürleri tarafından verilen emir ve talimatları yerine getirmek, bütün çalışmaları mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütmek,
 • Belediye dışından alınan çağrıları konularına göre arayan kişiyi yönlendirmek,
 • Alınan çağrılar doğrultusunda kullanılan otomasyon sistemi üzerinden iş başlatarak ilgili birime göndermek,
 • Belediye dışından arayanlara kuruma yakışır şekilde cevap vermek,
 • Arıza meydana geldiğinde ilgili Şube Müdürüne ve diğer ilgililere bilgi vermek ve arızanın giderilmesini sağlamak,
 • Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilmek ve buna göre hareket etmek,
 • Mesaiye riayet etmek, çalışma saatlerini etkin ve verimli kullanmak, çalışma arkadaşlarıyla uyumlu olmak, kılık ve kıyafet yönetmeliğine uymak.