ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI
> SERVİSLER
E-POSTA KULLANIM KURALLARI

1) Erzurum Büyükşehir Belediyesi E-Mail Adresi Gizlilik İlkesi;

a. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nden e-mail adresi alan kişi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın belirleyeceği bir "kullanıcı adı" ve kendisinin belirleyeceği bir "şifre" ye sahip olur.

b. "Kullanıcı adı" kişiye özeldir ve aynı "kullanıcı adı" iki farklı kişiye verilmez.

c. "Şifre" sadece kullanıcı tarafından bilinir. Kullanıcı dilediği zaman şifresini değiştirebilir. Şifrenin seçimi ve korunması tamamıyla kullanıcının sorumluluğundadır. Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, şifre kullanımından doğacak problemlerden kesinlikle sorumlu değildir.

d. E-mail şifresini unutan kullanıcı Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığına bizzat müracaat etmek zorundadır. E-mail adresi şifresi kesinlikle telefon ile verilmez.

2) E-Mail Adresi Alan Kişinin Yükümlülükleri;

Kişi,

i. Erzurum Büyükşehir Belediyesi e-mail servisinden yararlandığı sırada, kayıt formunda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin gerekli olduğu (şifre unutma gibi) durumlarda, bilginin hatalı veya noksan olmasından doğacak zararlardan dolayı sorumluluğun kendisine ait olduğunu, bu hallerde e-mail adresinin iptal edileceğini,

ii. Erzurum Büyükşehir Belediyesi e-mail servisini kullandığında ileri sürdüğü şahsi fikir, düşünce ve ifadelerin, Erzurum Büyükşehir Belediyesi bilgi işlem ortamına eklediği dosyaların sorumluluğunun kendisine ait olduğunu ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Merkezi'nin bu dosyalardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamayacağını,

iii. Erzurum Büyükşehir Belediyesi e-mail hizmetlerinde, site geneline zarar verecek veya Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ni başka kişi ya da kuruluşlarla mahkemelik duruma getirecek herhangi bir yazılım veya materyal bulunduramayacağını, paylaşamayacağını ve cezai bir durum doğarsa tüm cezai sorumlulukları üstüne aldığını,

iv. E-mail servisinin kullanımı sırasında kaybolacak, ve/veya eksik alınacak, yanlış adrese iletilecek bilgi, mesaj ve dosyalardan Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın sorumlu olmayacağını,

v. E-mail adresi verilerinin Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığının ihmali görülmeden yetkisiz kişilerce okunmasından (kişinin bilgilerini başka kişiler ile paylaşması, siteden ayrılırken çıkış yapmaması, vb. durumlardan) dolayı gelebilecek zararlardan ötürü Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın sorumlu olmayacağını,

vi. Tehdit edici, ahlak dışı, ırkçı, ayrımcı, Türkiye Cumhuriyeti Yasalarına, vatandaşı olduğu diğer ülkelerin yasalarına ve uluslararası anlaşmalara aykırı mesajlar göndermemeyi,

vii. Ortama eklenecek yazışmaların, konu başlıklarının, genel ahlak, görgü ve hukuk kurallarına uygun olmasını,

viii. Diğer kullanıcıları taciz ve tehdit etmemeyi,

ix. Diğer kullanıcıların servisi kullanmasını etkileyecek şekilde davranmamayı,

x. Diğer kullanıcıların bilgisayarındaki bilgilere ya da yazılıma zarar verecek bilgi veya programlar göndermemeyi,

xi. Erzurum Büyükşehir Belediyesi e-mail servisini kullanarak elde edilen herhangi bir kayıt veya elde edilmiş malzemelerin tamamıyla kullanıcının rızası dahilinde olduğunu, kullanıcı bilgisayarında yaratacağı arızalar, bilgi kaybı ve diğer kayıpların sorumluluğunun tamamıyla kendisine ait olduğunu, servisin kullanımından dolayı uğrayabileceği zararlardan dolayı Erzurum Büyükşehir Belediyesi'nden tazminat talep etmemeyi,

xii. Kurallara aykırı davrandığı takdirde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı'nın gerekli müdahalelerde bulunma, kişiyi hizmet dışına çıkarma ve üyeliğine son verme hakkına sahip olduğunu,

xiii. Kanunlara göre postalanması yasak olan bilgileri postalamamayı ve zincir posta(chain mail), yazılım virüsü (vb.) gibi gönderilme yetkisi olmayan postaları dağıtmamayı,

xiv. E-mail "kullanıcı" adıyla yapacağı her türlü işlemden bizzat kendisinin sorumlu olduğunu,

xv. E-mail hesabını tek taraflı olarak iptal ettirse bile, bu iptal işleminden önce, üyeliği sırasında gerçekleştirdiği icraatlardan kendisinin sorumlu olacağını,

xvi. Tüm bu maddeleri daha sonra hiçbir itiraza mahal vermeyecek şekilde okuduğunu,

kabul ve taahhüt etmiştir.