FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

AYKOME Şube Müdürlüğü
> HAKKIMIZDA
AYKOME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Misyon

Erzurum Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, şehrin içme suyu ve kanal projeleri ile elektrik, doğalgaz, jeotermal, telefon, TV bağlantı hatları projeleri, hafif raylı sistem, metro, enerji besleme projeleri, merkezi ısıtma kanalları ve benzerleri gibi genel olarak yeraltından geçebilecek bütün tesisler ile yollar ve kaplama hizmetleri için gerekli izinler verilip, çalışmaların denetimini sağlayarak bir koordinasyon içerisinde sonuca ulaştırmak.

 

Vizyon

Erzurum’ u, altyapı yönünden gelişimini tamamlamış kentler arasında öne çıkartmak.