FEN İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

AYKOME Şube Müdürlüğü
> HAKKIMIZDA
ALTYAPI KOORDİNASYON MERKEZİ

Altyapı Koordinasyon Merkezi (AYKOME): Şehrin; içme suyu ve kanal projeleri ile elektrik, doğalgaz, jeotermal, telefon, TV bağlantı hatları projeleri, hafif raylı sistem, metro, enerji besleme projeleri, merkezi ısıtma kanalları ve benzerleri gibi genel olarak yeraltından geçebilecek bütün tesisler ile yollar ve kaplama hizmetleri için gerekli izinler verilip, çalışmaların denetimini sağlayarak bir koordinasyon içerisinde sonuca ulaştıran birimdir.

AYKOME Şube Müdürlüğümüz, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 8. Maddesi ve 15/06/2006 tarih ve 26199 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliğine dayanılarak kurulmuştur.

AYKOME Şube Müdürlüğümüzün koordinesinde, altyapı çalışması yapan kurum/kuruluşlar;

1)     ESKİ Genel Müdürlüğü

2)     Türk Telekom A.Ş.

3)     Türksat A.Ş.

4)     Turkcell & Superonline A.Ş.

5)     Vodafone A.Ş.

6)     Aras Edaş A.Ş.

7)     Palen Doğalgaz A.Ş.’ dir.

8)     Diğerleri (Büyükşehir Trafik ve Sinyalizasyon Şube Müdürlüğü, Yol Yapım Şube Müdürlüğü, DSİ, TEİAŞ, BOTAŞ, TANAP, Emniyet Mobese vb.)

AYKOME (Alt Yapı Koordinasyon Merkezi) Üyeleri:

1) Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı veya görevlendireceği kişinin başkanlığında toplanır.

2) Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi (Erzurum),

3) Karayolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Erzurum 12. Bölge Müdürlüğü),

4) Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Temsilcisi(Erzurum 8. Bölge Müdürlüğü),

5) Alt Yapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Erzurum),

6) Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Temsilcisi (Erzurum),

7) ARAS Elektrik Dağıtım A.Ş. Temsilcisi,

8)Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Temsilcisi (Erzurum),

9) Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Temsilcisi (Erzurum),

10) İller Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü Temsilcisi(Erzurum),

11) Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Temsilcisi,

12) Türk Telekomünikasyon A.Ş Temsilcisi (Erzurum),

13) PALEN Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Temsilcisi

14) Belediyelerini ilgilendiren konuların görüşüldüğü toplantılara, Büyükşehir İlçe Belediye başkanları veya görevlendirecekleri bir üyenin,

15) Belediye altyapı hizmetlerini etkileyecek derecede yatırım yapan ve Belediye tarafından belirlenen özel kuruluş temsilcisinin, katılımlarından oluşur.

(Not: Temsilciler ve Belediyelerin görevlenedireceği kişilerin en az müdür seviyesinde toplantılara katılmaları gerekmektedir.)