2022 YILI GÖREVDE YÜKSELME ve UNVAN DEĞİŞİLİĞİ SINAVI

2022 Yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına girmeye hak kazananlar listesi Belediyemiz portalında yayımlanmıştır.

Ayrıca Sözlü Sınav tarihleri Belediyemiz portalında ilan edilecek olup ilgililere resmi yoldan bildirim yapılacaktır.

Unvan Değişikliği Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesi

Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesi

Zabıta Personeli Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesi

İtfaiye Personeli Görevde Yükselme Sözlü Sınavına Girmeye Hak Kazananlar Listesi