TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATIM
Gnc.T:12.12.2022

ERZURUM İLİ YAKUTİYE İLÇESİ İSTASYON MAHALLESİ SINIRLARI İÇERİSİNDE BULUNAN 1 ADET
                                         TAŞINMAZ İHALE YÖNTEMİYLE SATILACAKTIR.
1- Erzurum ili, Yakutiye İlçesi İstasyon Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, imar planında akaryakıt tesis alanına isabet eden,
1.844,34 m² yüzölçümlü, 12569 ada 8 parsel numaralı taşınmazın 1.335,52 m²’sine isabet eden TCDD hissesi satılacaktır.
Satış İhalesi, kapalı zarfla teklif almak ve akabinde görüşmeler yapmak suretiyle, 04.01.2023 günü saat 14.00 da, TCDD. 4.
Bölge Müdürlüğü binasının 1. katında bulunan toplantı salonunda, “Pazarlık Usulü” ile yapılacaktır. İhale Komisyonu’nca gerek
görülmesi halinde, ihale, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle
sonuçlandırılabilecektir.
2- Geçici teminat miktarı 500.000,00 TL olarak belirlenmiştir.
3- Teklifler, ihalenin yapılacağı gün olan 04.01.2023 günü saat 14.00 a, kadar TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis
Müdürlüğüne elden teslim edilecektir. Belirtilen tarih ve saatten sonra verilecek teklifler değerlendirilmeyecektir.
4- TCDD Genel Müdürlüğü ihale işlemlerini 4046 sayılı Kanun çerçevesinde yürütmektedir. Özelleştirme işlemleri 2886 sayılı
İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na tabi olmayıp, TCDD, ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediğine yapmakta, teklif
verme süresini belirli bir tarihe kadar veya bilahare belirlenecek bir tarihe kadar uzatmakta serbesttir.
5- İhale dokümanları, TCDD 4. Bölge Müdürlüğü veznesine veya Türkiye Vakıflar Bankası Sivas Merkez şubesinde bulunan TR
4100 0150 0158 0072 9347 8674 nolu iban numaralı hesabına 2.000,00 TL yatırılarak, üstünde teklif sahibinin adı veya
unvanının da açıkça belirtildiği dekont karşılığında, Sivas TCDD 4. Bölge Müdürlüğü Emlak Servis Müdürlüğünden temin
edilebilir.

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.