Palandöken KTKGB 1/25.000 Ölçekli Nazım İmar Planı Askısı

    Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Erzurum Palandöken Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi 1/25.000 ölçekli Nazım İmar Planının Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulunun 06.07.2023 tarih ve 2023/13-02 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7 inci maddesi uyarınca onaylandığı bildirmiş olup  2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 15 inci maddesi doğrultusunda 30 (otuz) gün süre ile nazım imar planının askıya çıkarılmıştır.

i46-b1 Paftası

i46-b4 Paftası

i46-a4 Paftası

i46-a3 Paftası

i46-d1 Paftası

i46-d2 Paftası