İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesine ait mevcut mezarlık alanının taşıma kapasitesinin dolması sebebi ile İlimizin Aziziye İlçesi, Ilıca Mahallesi, 10010 ada,1-2-3-6-7 numaralı parsellerde kayıtlı, "Tarla ve Ham Toprak" Niteliklerindeki, toplam 29.202,91m2 yüzölçümüne sahip taşınmazların; 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarına "Mezarlık Alanı" olarak işlenmesini içerem imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Şükrüpaşa Kentsel Dönüşüm ve Gelişim alanı imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi 6347 numaralı adanın kat sayının yeniden değerlendirilmesini içeren imar plan değişikliği

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Soğukçermik Mahallesi I46B01C3C ve I46B06B2B numaralı paftalarda Yakutiye Belediyesi tarafından resen yapılan, UİP251042780 plan işlem numaralı imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi 33 ada 47 numaralı parselde kayıtlı, mülkiyeti maliye hazinesine ait, Erzurum Büyükşehir Belediyesine tahsisli taşınmazın bulunduğu alana ait imar planların yeniden değerlendirilmesi.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 ada, 224 nolu parselde kayıtlı meri imar planlarında Üniversite Alanı olarak görülen taşınmazın Emsal: 1.00 Yençok: 6.50 m. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Uzundere İlçesi, Dikyar Mahallesi 326 ada 34 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Karaçoban Belediyesi Meclisinin 08.03.2024 tarih 24 sayılı Kararı ile kabul edilen İmar Plan notlarına düzenleme yapılmasını içeren İmar Plan değişiklinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Tekman İlçesi, Geçitköy Mahallesi 127 ada 3 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait ilave imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Karayazı İlçesi, Yeni Mahalle, 254 ada 1 nolu parseldeki taşınmazı kapsayan imar plan notu değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Karayazı İlçesi, Yeni Mahalle, 254 ada 1 nolu parseldeki taşınmazı kapsayan imar plan notu değişikliği içeren plan tadilatının askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Çat İlçesi, Oyuklu Mahallesi 122 ada 49 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yapılan imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Olur İlçesi, Merkez Mahallesi 124 ada 2 ve 13 numaralı parsellerde kayıtlı

taşınmazlara ait imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Lalapaşa Mahallesi 652 ada 4 numaralı parselin Resmi Kurum Alanı olarak imar planlarına işlenmesi içeren İmar Plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi,Hacılar Hanı karşısı Alipaşa 2. Etabın bulunduğu bölgede ada kenarlarının düzenlenmesini içeren İmar Plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Dadaş Mahallesi 103 ada 18 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planlarında otogar alanı olarak görünmekte olup, söz konusu alanının bir kısmının

imar planlarına Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı olarak işlenmesini içeren İmar Plan değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Palandöken İlçesi Osmangazi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde kalan imar planlarının askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Tortum İlçesi, Pehlivanlı Mahallesi 214 ada 1 numaralı parselde yapılan imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.