İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Ulaşım Daire Başkanlığının talebine istinaden;  29.02.2024 Tarih ve 2024-02-04 ve 2024-02-05 Sayılı UKOME kararlarının imar planlarına işlenmesi ile ilgili teklifin kabulünün askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

İstasyon Mahallesi (Evren Paşa) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde kalan imar planlarının yeniden değerlendirilmesi ile ilgili teklifin kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Dere Mahallesi, I46B06D3C, I46B06D3D numaralı paftalarda Yakutiye Belediyesi tarafından resen yapılan imar planı değişikliği ile ilgili teklifin Mevcut halinin devamı yönündeki kararının askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Palandöken İlçesi, Osmangazi Kentsel Dönüşüm Alanı sınırları içerisinde kurulması planlanan GSM istasyon alanlarına ait imar plan değişiklikleri ile ilgili teklifin Kabulünün askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Palandöken İlçesi, Yunus Emre Mahallesi 3181 ada 4 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı Ticaret Alanı olarak görünmekte olup, söz konusu alanda yapılan ada kenarı düzenlemesini içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ile ilgili teklifin Mevcut Halinin Devamına yönelik kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Aşkale İlçesi, Meydan  Mahallesi 249 ada 2  ve 3 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazda yapılan imar planı ile ilgili teklifin Kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli Uzundere İlçesi, Çaybaşı Mahallesi 194 ada 19 numaralı parselde kayıtlı taşınmaza ait Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.04.2016 Tarih ve 192 Sayılı Kararı, Erzurum Bölge İdare Mahkemesi 3. İdari Dava Dairesi 2024/126 Esas 2024/386 Kararıyla dava konusu işlemin iptaline karar verilmiş olup, söz konusu alana ait yeniden hazırlanan 1/25000 ve 1/5000 Ölçekli Nazım imar planı değişikliği ile ilgili teklifin kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli İspir İlçesi, Çayırözü Mahallesi 102 ada 455 numaralı parselde Nazım ve Uygulama İmar Planı yapılması ile ilgili teklifin kabulü yönünde kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, İspir İlçesi, Aşağı Özbağ Mahallesi 330 ada 7 numaralı parsel ve 333 ada 22 parsel çevresinde küçük sanayi alanın genişletilmesini içeren imar değişikliği ile ilgili teklifin Kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, İstasyon Mahallesi,743 adayı kapsayan alanla ilgili Belediyemiz tarafından resen yapılan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişikliği ile ilgili olarak 03/06/2024 tarih ve 2024/74 sayılı Yakutiye İlçe Belediye Meclis Kararı ile ilgili teklifin Kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Güzelyayla Mahallesi, 118 ada 55 ve 56 parselleri kapsayan alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli İlave İmar Planı ile ilgili olarak 03/06/2024 tarih ve 2024/76 sayılı Yakutiye İlçe Belediye Meclis Kararına ile ilgili teklifin Kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, Palandöken İlçesi sınırları içerisinde yer alan Yunus Emre Kentsel Dönüşüm Alanına ait imar planların yeniden değerlendirilmesi hususu ile ilgili teklifin Kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Osmangazi Mahallesi 12510 ada 3 numaralı parselin doğusunda bulunan park alanının bir kısmının Cami Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliği ile ilgili teklifin tadilen kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Kent içerisindeki ulaşım ağlarının geliştirilmesi amacıyla planlanan, Atatürk Ünivesitesi ile Dadaşkent arasındaki 25 m'lik taşıt yolunun imar planlarına işlenmesi hususu ile ilgili teklifin kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Görsel için tıklayınız.

Meclis kararı için tıklayınız.

Şehrimizdeki İmar Plan Bütünlüğünü korumak, ilimizdeki ticari alan enflasyonunu düşürmek, daha önceden alınmış olan yanlış kararları ortadan kaldırarak, olumsuz ve art niyetli girişimleri bertaraf etmek üzere 12 m ve üzeri yollardan cephe alan tüm parsellerde zemin katta ticaret yapılabilir veya bu minvalde alınmış kararların iptal edilmesi ile ilgili teklifin kabulü yönündeki kararın askıya çıkarılması.

Meclis kararı için tıklayınız.