KRONOLOJİK ERZURUM TARİHİ
 • MÖ. XI. yy. (Azzi–Hayaşa) dönemi
 • MÖ.VIII. yy. (Urartu) egemenliği dönemi
 • MÖ. Önce 585–550 (Medler) dönemi
 • MÖ. 550–530 (Persler) dönemi
 • MÖ. 330–323 (İskender) dönemi
 • MÖ. 323–120 (Selokit Krallığı) dönemi
 • MÖ. 120–34 (Partlar) dönemi
 • MÖ. 34 Roma egemenliğinin başlaması
 • MÖ. 395 (Bizans) egemenliğinin başlaması
 • 610 Erzurum`un Sasanilerin eline geçmesi
 • 638 İlyaz Bin Ganen`in Erzurum`u ele geçirmesi
 • 651 Habib bin Mesleme`nin Erzurum`u Bizans`tan geri alması
 • 686 Bizanslı komutan Leontlos`un Erzurum`u alması
 • 700 Emevi Halifesi Abdülmelik`in oğlu Abdullah`ın Erzurum`u Bizans`tan geri alması
 • 753 Kentin yeniden Bizanslıların eline geçmesi
 • 772 Ermeni ayaklanması üzerine kente gelen Amr bin İsmail el–Haris`in yöreyi Abbasi yönetimine bağlaması
 • 934 Loannes Kurkuas`ın kenti ele geçirerek Bizans yönetimine bağlaması
 • 948 Kentin Abbasiler tarafından geri alınması
 • 949 Loannes Çimiskes`in kenti yeniden Bizans yönetimine bağlaması
 • 979 Erzurum yöresinin Bağratlı David`e verilmesi
 • 1001 II. Basileos`un Erzurum yöresini Bağratlılardan geri alması
 • 1019 II. Basilleosun Oltu`yu ele geçirmesi
 • 1048 İbrahim Yinal ve Kutalmış Bey`in Erzurum yöresine akınlar yapması
 • 1054 Tuğrul Bey`in Erzurum önlerine kadar ilerlemesi
 • 1058 Yakut Bey`in Erzurum yöresindeki bir çok yeri ele geçirmesi
 • 1071 Erzurum yöresini fetheden Ebulkasım`ın Saltuklular beyliğini kurması
 • 1202 Anadolu Selçuklu sultanı II. Süleyman şah`ın Saltuklular beyliğini ortadan kaldırması
 • 1230 Alaeddin Keykubat`ın Erzurum beyi Cihanşah`ı görevden alarak kendi doğrudan Anadolu Selçuklu yönetimine bağlaması
 • 1242 Erzurum`un Moğolların eline geçmesi
 • 1295 Erzurum`un tümüyle İlhanlı egemenliği altına girmesi
 • 1358 Erzurum`un Cezayirli Uveys Bahadır Han`ın eline geçmesi
 • 1385 Karakoyunluların Erzurum`u ele geçirmesi
 • 1387 Timur`un, kenti Mutahharten`in yönetimine vermesi
 • 1404 Timur`un ölmesi üzerine Yusuf Ali adlı bir Türkmenli kent yönetimini ele geçirmesi
 • 1434 Akkoyunlu hükümdarı Karayülük Osman`ın Erzurum`u alması
 • 1468 Akkoyunlu Uzun Hasan`ın Erzurum`u ele geçirmesi
 • 1502 Erzurum`un Safevilerin eline geçmesi
 • 1517 Yavuz Sultan Selim`in Erzurum`u Osmanlı yönetimine bağlaması
 • 1535 Erzurum Beylerbeyi`nin kurulması
 • 1590 Kent halkının yeniçerilere karşı ayaklanması
 • 1622 Abaza Mehmet paşanın ayaklanması
 • 1628 Abaza Mehmet paşanın ayaklanmasının sona ermesi
 • 1803 Erzurum Valisi Gürcü Osman paşanın ayaklanması
 • 1828 Erzurum`un Rus işgaline uğraması
 • 1829 Rusların Erzurum`dan çekilmesi
 • 1856 Türk–Rus savaşı (Gavurboğan savaşları)
 • 1877 Erzurum`un yeniden rus işgaline uğraması ve şanlı Aziziye savaşında Erzurum`un Türk tarihine emsalsiz bir zafer kazandırması
 • 1879 Berlin antlaşması ile Rus işgalinin sona ermesi

Kaynak: Dr. Lütfi SEZEN