ERZURUMUN İLÇELERİ (ÇAT)

3.ÇAT

Erzurum ilinin bir ilçesidir. Aynı zamanda Erzurum ve Erzincan arasındaki sınır bölgedir. 
Çat İlçesi XVIII. Asrın başlarında Osmanlı Sipahileri Tarafından İlçeye 17 Km. uzaklıkta bulunan Yavi Beldesi civarında kurulmuş XIX. Asrın başlarında Dersim tarafından gelen Türk Aşiretleri ile birleşmişlerdir. Birinci Dünya Savaşından sonra Kığı İlçesine bağlanmış, daha sonra coğrafi konumu sebebiyle Tercan İlçesine bağlanmıştır. Yavi Bucak Merkezi İken 1936 yılında Aşağıçat Köyü İlçe Merkezi olmuş, 1939 yılında idari bağlılığı değiştirilerek Aşkale İlçesine bağlanmıştır. 1946 yılında Oyuklu Köyü adı altında Erzurum İline bağlanmıştır. 1954 yılında ise Oyuklu Köyü Çat adı altında İlçe Merkezi haline dönüştürülmüştür. İlçenin bulunduğu topraklar yüzyıllar önce çeşitli akınlara maruz kalmıştır. Anadolu`ya yönelik Türk akınları özellikle Doğu Anadolu da yurt edinmek isteyen başta Selçuklular olmak üzere birçok Türk boyları Erzurum`a yaptıkları akınlarda İlçe topraklarına da akınlar düzenlemişlerdir. Yıllarca Rus işgalinde kalan İlçe Rusların çekilmesiyle birlikte Ermeni mezalimlerine maruz kalmış çok sayıda insanımız hunharca katledilmiş, köyler yakılmış yıkılmıştır.