ERZURUMUN İLÇELERİ (NARMAN)

10.NARMAN

Narman ilçe merkezi, deniz seviyesinden 1600 metre yükseklikte kurulmuştur. Yüzölçümü 909 kilometrekaredir. 1909'dan 1926 yılına kadar ilçe iken,
bu tarihten sonra bucak oldu.l Haziran 1954 yılında tekrar ilçe durumuna getirildi.
İl merkezine 96 km. kuzey doğusunda bulunan Narman ilçesinin doğusunda Kars'ın Sarıkamış ilçesi, batısında Tortum ilçesi, kuzeyinde Oltu ilçesi güneyinde Horasan ve Pasinler ilçesi bulunur.
Çok eski bir tarihi olan ve Osmanlı döneminde bir merkez olan Narman'da çok sayıda kale ve tarihi kalıntı vardır, Bunların en önemlileri; Sami Kale, Pertuvan Kalesi, Ergazi Köyü Kalesi, Başkale, Mehenk, harebeleri, Erkek Akkoyunlu mezarı ve ilçe merkezindeki Ethem Baba Türbesi'dir. Yakın tarihimizde Ermeni ve Rus zülumunun en yoğun yaşadığı Narman 18 Mart 1918 yılında kurtarılmıştır.
İlçe merkezinin kurulduğu geniş vadi tabanı hariç toprakları dağlıktır. Dağlardan bazıları: Deve Dağı (2916 m), Karadağ (2930 m), Gökdağ (2731 m.), Tellidağı (2589 m.), Gaçartidağı (2816 m.)
Güllüdağ (2893 m.), Büyükdağ (2800 m.).
İlçe merkezinin çevresindeki dağlardan gelen sular,
vadi tabanında Büyük Çay adıyla birleşerek daha
sonra Oltu Çayı'na karışır. Doğu Anadolu Bölgesinin, o çok bilinen karasal iklimi, Narman ilçesindede etkisini gösterir. Halkın ana geçim kaynağı Tarım ve hayvancılıktır. İlçe merkezi gibi rakımı daha düşük olan yerlerde tarım ve hayvancılık beraber yürütülmektedir. Narman Yaylası gibi dağlık kesimlerde, çayır, geniş otlat alanlar fazla olduğu için hayvancılık yapılmaktadır. Dağlık kesimlerde Arpa ekildiğide görülür. Arıcılık ve az da olsa sebze ve meyvecilikte yapılmaktadır.
2000 Genel Nüfus Sayımının sonuçlarına göre ilçenin toplam nüfusu 34.372 kişidir.