İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI
Gnc.T:05.04.2022

Tekman  Belediye Başkanlığı  04.02.2022 tarih ve 14 sayılı Meclis Kararı ile kabul edilip meclisimize sunulan   İlçe jandarma Komutanlığına  tahsisli İsmetpaşa Mahallesi 107 ada 17 numaralı parsel sınırı dışında olan Askeri Alanın parsel sınırlarına çekilerek plan sınırı dışında bırakılan 107 ada 19 numaralı parselin   Belediye Hizmet Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

Erzurum İli Karaçoban İlçesi, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Plan Revizyonunu ve II. etap 1/1000 ölçekli Uygulama İmar revizyonunun askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Yukarı Mumcu Mahallesi Atatürk Evi kuzeyinde yapımı planlanan bina kitlesinin imar planına işlenmesi hususu "Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2021 Tarih ve 542 Sayılı Kararı ile Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 13.07.2021 tarih ve 4685 sayılı kararı ile uygun görülmüş olup, söz konusu imar planı değişikliği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun da olumlu görüş vermesinden dolayı kabul edilmesi yönünde"  karar verilmiş olup söz konusu meclis kararının tashih edilmesi hususunun askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesi 0 ada 956 numaralı parselin kuzeyinde bulunan park alanının kaldırılması ve parselin batısına kuzey-güney yönlü 10 metrelik yolun işlenmesinin içeren 1/5000 Ölçekli Nazım İmar Plan değişikliği Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.08.2021 Tarih ve 549 Sayılı Kararı ile park alanının kuzeyinde yer alan eğitim tesis alanına taşınması ve 10 metrelik yolunda geçtiği parselin yoldan giden alan kadar ötelenmesi kaydıyla tadilen kabulüne karar verilmiş olup söz konu Meclis Kararına 11.02.2022 tarih ve  5645 sayılı dilekçe ile itiraz edilerek bahse konu alanda yapılan değişikliğin yeniden değerlendirilmesini içeren itirazın  askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

Çırçır Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde yapılan imar planı değişikliğinin görüşülmesinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

 

Büyükşehir Belediyemiz Canlı Hayvan Pazarında Kurban Bayramı öncesinde yoğunluk yaşandığı ifade edilerek alternatif tahliye yolu oluşturulması talep hususunun  askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

Erzurum İli Yakutiye İlçesi, Gar Sahası Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanına ait imar planlarının askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

Hınıs İlçe Belediye Meclisinin 05.01.2022 Tarih ve 8 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi 46 ada 33 parselin kuzeybatısında 68,00 m2 büyüklüğünde Trafo Alanı, Aşağı Kayabaşı Mahallesi, 172 ada 31 nolu parselin güneyinde 54,19 m2 büyüklüğünde Trafo Alanı ve Pınarbaşı Mahallesi, 127 ada 12 nolu parselin güneybatısında 41,72 m2 büyüklüğünde Trafo Alanı işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

Hınıs İlçe Belediye Meclisinin 07.01.2022 Tarih ve 18 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Başköy Mahallesine ait, 7269 Sayılı Yasa kapsamında İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından yaptırılan afet konutlarına yönelik imar planlarının askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

İlçe jandarma Komutanlığına  tahsisli İsmetpaşa Mahallesi 107 ada 17 numaralı parsel sınırı dışında olan Askeri Alanın parsel sınırlarına çekilerek plan sınırı dışında bırakılan 107 ada 19 numaralı parselin   Belediye Hizmet Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan askıya çıkarılması

Meclis kararı için tıklayınız.

Meclis sunumu için tıklayınız.

 

İletişim Bilgileri

Kurum Adı : ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Çalışma Saatleri : 08:00 - 18:00 (Hafta İçi)
Telefon : +90(442) 344 10 00
Çağrı Merkezi : 444 16 25    7 / 24 Hizmetinizde
Fax : 0(442) 233 02 20
Web : https://www.erzurum.bel.tr
Adres : MuratPaşa Mahallesi Merkezi Yönetim Cad. No:2 Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı 25100 Erzurum
     

 

©2016 Erzurum Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.