İMAR PLANI VE DEĞİŞİKLİKLERİN ASKIYA ÇIKARILMASI ...

*Erzurum İli Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesi Paşalar Caddesi, Merkezi Yönetim Caddesi, Dr. İspirlioğlu Sokak, Sigorta Sokak,Emniyet Sokak mevkileri ve bu cadde-sokaklara bağlanan yolların geçtiği sokak ve caddelerde Cami olmadığı vatandaşlar tarafından iletilmiştir.Bu bölgede ikamet eden ve çalışan vatandaşlarımızın yakınında Cami olmaması hasebiyle yaşadıkları mağduriyetin giderilmesi adına Erzurum İli Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesinde bulunan tapunun 875 ada 53 numaralı kayıtlı ve Erzurum İli Yakutiye İlçesi Muratpaşa Mahallesinde bulunan tapunun 231 ada 51 numaralı kayıtlı taşınmazların mevcut imar durumları değiştirilerek yeni imar planı hazırlanması ve yeni hazırlanacak imar planlarında dini tesis alanı olarak plan tadilatının yapılması hususunun ilan askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2023 Tarih ve 82 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Muratpaşa Mahallesi, 223 ada, 224 nolu parselde kayıtlı meri  planlarında Üniversite Alanı olarak görülen taşınmazın Emsal: 1.00 Yençok: 6.50 m. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar plan değişikliğinin ilan askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Yunusemre Mahallesi Üç Küme Evler bölgesi plansız alan olarak görünmekte olup, söz konusu alanın Taks: 0.30, Kaks: 2.00 ve A-6 kat yapılaşma koşullarıyla konut alanı olarak işlenmesi hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 06.09.2023 tarih ve 67 sayılı kararı ile kabul edilen : Erzurum İli Palandöken İlçesi, Harput Mahallesi 191 ada 424 numaralı parselde konut alanına kitle işlenmesine yönelik hazırlanan Uygulama İmar Planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Aziziye İlçe Belediye Meclisimizin 07.04.2023 Tarih ve 51 Sayılı Meclis kararı ile Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ağören Mahallesi 0 ada 380, 459, 258 ve 259 numaralı parseller ve Ilıca mahallesi 9994 ada 2 numaralı parseller üzerinde Güneş Enerji Santrali yapımı için hazırlanan imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 01.02.2023 Tarih ve 20 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, muhtelif mahallelerde yapılan revizyon imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 03.05.2023 Tarih ve 51 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kaplıcalar Mahallesi, 915 ada, 1 nolu parselde kayıtlı meri imar planların Turizm Tesis Alanı olarak görülen taşınmazın Doğalgaz Regülatör Alanı olarak planlanmasını içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

* Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 04.09.2023 Tarih ve 67 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Kethuda Mahallesi, 673 ada, 12 nolu parselin kuzeyinden geçen yolun yeniden düzenlenmesini içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Pasinler İlçe Belediye Meclisinin 02.10.2023 Tarih ve 79 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Pasinler İlçesi, Reşadiye Mahallesi, 234 ada, 32 nolu parselde kayıtlı meri imar planların Park Alanı olarak görülen taşınmazın Ticaret Alanı olarak işlenmesi ve Reşadiye Mahallesi 226 ada 16 nolu Parselin güneyinde Resmi Kurum Alanı olarak planlanmış olan kadastral boşluğun Park alanı olarak işlenmesini içeren iar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Tekman İlçesi Vatan Mahallesi 232 ada 14-74-76 numaralı parseller , 234 ada 3-4 ve 5 numaralı parseller ile İsmetpaşa mahallesi 107 ada 8-9 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazlarda yapılan imar plan degisikliğinin  askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Tekman Belediye Meclisinin 05.09.2023 Tarih ve 34 Sayılı Kararıie kabul edilen: Erzurum İli  Tekman  İlçesi  Cihan Mahallesi 164 ada 19 ve 21 numaralı parseller ve Aydınlık   Mahallesi    169 ada 1 ve 5 numaralı parsellerin bulunduğu alanda 15 metrelik yolun kadastroya göre düzenlenmesini içeren  imar plan değişikliğinin  askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli Çat İlçesi, Oyuklu Mahallesi  149 ada 3, 4, 9 numaralı parsellerde  kayıtlı taşınmazlar ve taşınmazların bulunduğu bölgede 7 metrelik yolun kaldırılmasını içeren imar plan değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli, Hınıs İlçesi, Aşağı Kayabaşı Mahallesi Afet konutları ve çevresindeki Nazım İmar planlarının yeniden değerlendirilmesi hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Horasan İlçe Belediye Meclisinin 08.09.2023 Tarih ve 119 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Horasan İlçesi, Camiikebir Mahallesi 102 ada 1 parselde kayıtlı taşınmazın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*İlgi yazıyla Emlak ve İstimlak Daire Başkanlığının talebi üzerine; Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dadaş Mahallesi 103 ada 18 numaralı parselde kayıtlı taşınmaz onaylı imar planlarında otogar alanı olarak görünmekte olup söz konusu alanının yaklaşık 2.500,00 m²'lik kısmının  imar planlarına Akaryakıt ve Servis İstasyon Alanı olarak işlenmesi hususunun askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Ali Paşa Mahallesinde bulunan, Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 25.09.2013 Tarih ve 892 Sayılı kararıyla sınırları belirlenen Kentsel Sit Alanı ve Etkileme Geçiş Alanı ile 26.11.2015 Tarih ve 1888 Sayılı kararıyla uygun bulunan Koruma Amaçlı İmar Planı içerisinde kalan, muhtelif mülkiyetlerde olan parsellere yönelik hazırlanan ada kenarlarının ve meydan alanının konut alanına dönüştürülmesini içeren imar planı değişikliği Erzurum Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 30.10.2023 Tarih ve 6102 Sayılı Kararıyla uygun bulunmuş olup söz konusu imar planı değişikliğinin askıya çıkarılması

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Palandöken Caddesi Etap I Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı sınırları içerisinde kalan imar planlarının yeniden değerlendirilmesi hususunun askıya çıkarılması

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 06.11.2023 Tarih ve 98 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Murat Paşa ve Karaköse Mahallelerinde yapılan imar planı değişikliğinin ASKIYA ÇIKARILMASI

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Tekman İlçesi İsmet Paşa Mahallesi 107 ada 7 ve 17 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alanda yapılan imar planı değişikliğiNİN ASKIYA ÇIKARILMASI

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Yakutiye İlçe Belediye Meclisinin 04.10.2023 Tarih ve 93 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Yakutiye İlçesi, Dadaş ve Şıh Mahalleleri, I46A10B2C, I46B06A1D, I46B06A1C, I46B06A1B, I46B06A2A, I46B06A2B ve I46B01D3C paftalarının isabet ettiği alanda hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Revizyonunun ASKIYA ÇIKARILMASI

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Erzurum Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 5393 sayılı kanunun 73.maddesi kapsamında ilan edilen Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanlarının vatandaşların talep ve ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sınırlarının revize edilmesine ve yeni oluşabilecek Kentsel Dönüşüm alanlarının belirlenmesi husunun ASKIYA ÇIKARILMASI

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 01.11.2023 Tarih ve 79 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Şehitler Mahallesi 12618 ada 1 numaralı parsel ve 12619 ada 1 numaralı parselde kayıtlı taşınmazların Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının ASKIYA ÇIKARILMASI

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.

*Palandöken İlçe Belediye Meclisinin 04.10.2023 Tarih ve 72 Sayılı Kararı ile kabul edilen: Erzurum İli, Palandöken İlçesi, Uzunahmet Mahallesi 9563 ada 10 numaralı parselde kayıtlı taşınmazın Emsal:0.30, Y ençok: 6.50 m yapılaşma koşullarıyla Tarım ve Hayvancılık Tesis Alanı olarak işlenmesini içeren imar planının ASKIYA ÇIKARILMASI

Görsel için tıklayınız.

Meclis Kararı için tıklayınız.